Referat arkiv 2021

Bestyrelsesmøde 8/2-21 (onlinemøde)

Deltagere: Berit, Torben, Steen, Jesper, Tina og Rune.

Generalforsamling.

Berit undersøger om forsamlingshuset er ledigt d. 16/8. Alternativt 19/8.

Selve afholdelsen arrangeres på et senere bestyrelsesmøde.

Der laves en flyer til grundejerne om generalforsamlingen og regnskab/budget m.m.

Kasseren fortalte at regnskab 2021 er ved at være på plads. Revisor er Jakob. 

Vedr. budget blev vores aftale omkring de grønne områder drøftet. Der er nogen der gerne vil byde ind, men det skal være bedre eller billigere før det kan overvejes at skifte. 

Indkommet tilbud på asfaltreparation accepteres.

Der opfølges på tilbud om ændring af vejhjørner ved nr. 2 og 4.