Snerydning

Der er grus i kassen på fællesområdet, som kan bruges til grusning af vejen.

Det er grundejerens pligt at holde vejen ryddet for sne ud til midten af vejen ud for deres eget grund.
Derfor bedes i fjerne sneen på vejen så det sammenkørte snelag ikke bliver alt for tykt.

I tilfælde af kraftigt snefald tilkalder bestyrelsen rydning. Alle andre tidspunkter så er det beboeren der selv rydder sne ud til midten af vejen.

Rydning koster 1000 kr, pr.  gang.
Grusning/saltning koster 1000 kr. pr. gang.


Per i nr. 32 sørger for rydning og saltning af fortovet.