Referat arkiv 2012
Bestyrelsesmøde d. 21. august 2012.

Deltagere

Tina, Julie, Per og Rune (ref).

Siden sidst.

Der blev afholdt vejfest og den gik rigtig godt. Højt humør og feststemning. Bestyrelsen takker vejfestudvalget på alle beboeres vegne.

Der er enkelte der efterfølgende har efterspurgt vejfestkonceptet fra de første vejfester, hvor  det var med grillmad til alle og mindre forskel på voksenmad og børnemaden. Vejfest-udvalget vælges til generalforsamlingen og der er der mulighed for at komme i udvalget og få en finger med i spillet til næste års vejfest.

 Bestyrelsen har ikke hørt om nogen forslag fra fællesarealudvalgets planer endnu i forhold til afholdelsen af vængedag/oprydningsdag d. 16 november.

Pumpestationen for spildevand i bunden af vænget var blevet ramt af lynnedslag omkring d. 2. august og var gået i stykker. Dette medført at hovedkloakken i bunden af vænget blev fyldt med gener for nogle beboere. Vandcenter syd blev underrettet og udbedrede skaden. Alt skulle virke nu.

Færdiggørelse af området

Bestyrelsen har modtaget tinglysningen fra Kielberg Advokater. Dokumenterne opbevares ved formanden.

Rune kontakter Susanne Grøn ved kommunen vedr. hvad der helt konkret mangler for at området kan færdiggøres /godkendes af kommunen.

Rune og Per placerer stålpæl for placering af gadelampe til Paulinevænget skal placeres men forhører med ejerne af grund nr. 2 om placeringen er OK.

Eventuelt

Folder til opfordring af fejning udarbejdes på næste møde.

Tina laver oplæg til velkomstfolder.

Næste møde er hos Kristina d. 2. oktober  Afventer ny dato.

Bestyrelsesmøde 2. januar 2012

Sidste referat

Per sørger for et alternativt tilbud på vedligeholdelse af fællesarealer.

Rune får et tilbud på et telt til vejfest.

Færdiggørelse af området

Rune har modtaget et brev fra Kielbergadvokaterne, hvor de beder os underskive skødet.

Rune beder om fremsendelse af nyt skøde, med navnene på de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Tina kontakter Susanne Grøn Christensen hos kommunen, for at høre om der er mere udestående omkring vores område.

Vi har besluttet at betale det, som vi skylder til Kurt Frandsen, da hans arbejde er færdiggjort.

Dato for generalforsamlingen

Generalforsamlingen forventes afholdt tirsdag, den 20. marts 2012 i skolens aula.

Julie og Per er på valg.

Julie spørger på skolen vedrørende brug af aulaen.

Per sørger for indkøb af drikkevarer og service.

Julie og Tina sørger for kage.

Dato for vejfest

Årets vejfest bliver afholdt lørdag, den 16. juni 2012.

Punkter til budget 2012

Vi foreslår at købe et telt på 5 * 12 meter til brug ved vejfest, og til udlån til beboerne for et mindre beløb.

Forventet pris 10.000 kr.

Eventuelt

Der skal skiftes en pære i gadelampen ved nr. 29.
Dato for næste bestyrelsesmøde hos Rune, aftales efter generalforsamlingen.