Standardside

Grundejeforeningsmøde d. 11. april 2014

Referent Tina


1. godkendelse af referatet fra sidste møde

2. godkendelse af referatet fra generalforsamlingen. Referatet omdeles i denne weekend

3. Rune undersøger juraen mht. at fjerne sten i rabatten.

4. Vi har fået en henvendelse fra mand og bil med et tilbud på en "klatrehule" (www.klatrehulen.dk). Dette koster 13.900 kr ekskl. moms. Der skal desuden anlægges faldunderlag. Vi overvejer om der også skal sættes en gynge op hvis vi skal anlægge faldunderlag og have legeplads tilsyn. Vi arbejder på at anlægge bænke som dem der er ud for centerklassen på skolen. Julie undersøger hvad et legepladseftersyn koster.

5. Vængedag. Rune er tovholder. Der skal laves følgende:
⦁ Gadelamper skal vaskes
⦁ Tidsindstillingen kontrolleres
⦁ hajtænder etableres
⦁ fartdæmpende skilte males
⦁ lugning i alleen
⦁ Bålbænke


6. Trampestien - Kenneth vil gerne tage fat i jordejer mhp snak om sti
Lars, Michael og Henrik vil gerne hjælpe med etablering af sti. Grundejerforeningen betaler evt. omkostninger til græsfrø og lign.

næste møde: 7. august kl 19.30 hos Henrik

 

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Isabellavænget d. 10/2-2014 hos Julie

Til stede: Rune, Per, Tina, Sanne og Julie

1. Referat godkendt
Rune laver tegning over placering af vejbump og prisoverslag klar til generalforsamlingen.

2. Siden sidst
Brugerne af stien mellem Paulinevænget og Isabellavænget er glade for lyset fra lygtepælen.

Det opleves stadigt at der bliver kørt for stærkt i vænget.

3. Generalforsamling
Afholdes mandag d. 17/3-2014 kl. 19.30 i skolens aula.
Per sørger for at rundsende indkaldelse
Julie reserverer skolens aula og bager
Tina bager
Torben køber øl og sodavand
Per køber engangskrus, servietter, kaffe osv.
Rune tager kaffemaskine og termokande med
Sanne tager termokande med

4. Vejfest
Bliver d. 23/8-2014. Festudvalg nedsættes til generalforsamlingen.

Bestyrelsen overvejer at købe et telt 5x12 m. til brug til vejfesten.
Per og Rune vil undersøge priser.

Per undersøger lån af borde og stole fra skolen.

5. Eventuelt
Vængedag d. 27/4-2014 kl. 10.
Lygterne pudses og efterspændes, alleen luges, fællesarealet ordnes.
Der påtænkes at være tilmelding hertil, og bestyrelsen fastsætter en tovholder til arbejdsdagen.


Næste bestyrelsesmøde er kombineret møde og påskefrokost fredag d. 11/4-2014 kl. 19 hos Sanne.