Tilbagebetaling af ejendomsskat

Datoen er rykket til senest den 10. november 2011. Desuden er der den ændring, at man har vedtaget en lovændring, som gør den tidligere opkrævning lovlig fra år 2011, så vi får kun tilbage fra 2009 og 2010.

--------------

Sidste nyt er, at vi den 31. oktober 2011 skulle få penge tilbage vedr. den ene del. Vi har jo to sager kørende, og den som vi får økonomisk at mærke her den 31. oktober 2011, er den store del af det.

Det drejer sig om ejendomsskat for årene 2009, 2010 og 2011. Beløbet vil blive indsat på de enkelte berørtes nemkonto. Så vidt jeg er orienteret, skulle der komme en skrivelse ud til hver enkelt ca. den 24. oktober 2011.

---------------


Hvis der er nogen, som ikke nåede at skrive under på klagen, som blev indsendt før jul, er de velkommen til at henvende sig hos Heidi i nr. 7,
så er der stadig mulighed for indsende klage senest den 1. maj 2011.

Heidi har modtaget en mailkvittering på sagen, som vedrører beregningsgrundlaget for ejendomsskat.
Den enkelte husejer vil modtage en officiel kvittering på et senere tidspunkt.

"Anmodning om ændring af fradraget i grundværdien for forbedringer for ejendommen beliggende Isabellavænget, 5270 Odense N. er den 20. januar 2011 videresendt til behandling i SKAT Ejendomsvurdering Haderslev."

”Begge sager er den 22. december 2010 sendt til henholdsvis Skattecenter Korsør og Skattecenter Odense.”Du kan se yderligere information på disse links

http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/715/Fradrag+i+grundv%C3%A6rdi+for+grundforbedringer

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ejendomsskat-grundskyld-IN/2010/December/skat_tilbage.aspx

Dette infobrev blev omdelt tirsdag, den 14. december.
 

Tilbagebetaling af ejendomsskatter

 

Der har i disse dage været skrevet meget i pressen om for meget betalt ejendomsskat. Det omhandler 2 punkter:

 

  1. Man dan få fradrag for grundforbedringer, dvs. de udgifter der er afholdt udenfor ens egen grund til byggemodning af området. Det er kloakanlæg, vejanlæg m.v. P.t. er det fastsat til 135.000 kr. pr. grund. Vi vurdere at dette beløb muligvis skal være højere. Fradraget gives fra byggemodningsåret og 30 år frem. Ved medhold vil besparelsen være et mindre beløb årligt i 30 år.
  2. Desuden tales der i pressen om ”ulovligt opkrævede ejendomsskatter”. Dette omhandler det førnævnte fradrag. Fradraget er fratrukket den aktuelle grundværdi og ikke grundskatteloftværdien inden beregning af ejendomsskatten. Her skønner vi, at der er tale om en besparelse på mere end 1.000 kr. årligt fra 2009 og 30 år frem.

 

Grundejerforeningen har valgt at rejse en samlet sag for dem som ønsker at være med vedrørende de 2 punkter. Lørdag formiddag vil vi komme rundt til alle og indsamle underskrifter hos dem der vil være med. Er man ikke hjemme kan man henvende sig hos Heidi Kjærsgaard, Isabellavænget 7, tlf. 61360263. Som også kan kontaktes ved spørgsmål. Du skal skrive under senest mandag den 20. december, hvorefter sagen sendes til SKAT.

 

Sagens forløb og links til yderligere artikler kan ses på www.isabellavaenget.dk

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen og Heidi Kjærsgaard