Bestyrelsesmøde 2020

Bestyrelsesmøde 25. februar 2020

Tilstede: Per, Berit, Steen, Tina og Rune.

Generalforsamling:

Tirsdag 31. Marts 2020, 19.30.

(Bestyrelsen møder kl. 19.00).

Bestille aula og hente nøgle, Berit.

Handle sodavand og øl, thebreve samt kopper og servietter+ snack. Steen.

Kage bages af Tina og Berit.

Kaffe medbringes af Per, Tina, Rune.

Rune skriver oplæg til bestyrelsens beretning.

Per laver indkaldelsen til generalforsamling.

Valg til bestyrelse. På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer Per, Jesper og Berit.

Suppleant: Steen og Torben.

 

Vejfest lørdag d. 8. august 2020. Vejfestudvalg vælges til generalforsamlingen.

Trækassen ved fællesarealet er i meget ringe stand. Vi foreslår den bliver fjernet.

 

Det er svært at samle folk til arbejdsdage i vænget. Løsningen kan blive at vi må betale for de ting der skal laves. Dette bliver drøftet på generalforsamlingen.

 

Vedrørende revner i vejen så har kommunen accepteret at lave nogen af revnerne, men ikke gjort det endnu. Vi prøver fortsat at få Fjernvarme Fyn til at lave de andre, da det er dyrt hvis vi selv skal lave dem selv.