Referat arkiv 2018

Referat bestyrelsesmøde 11. september 2018

Tilstede: Tina, Per, Berit, Steen, Jesper og Rune (Ref).

 

Siden sidst

Lumbyfest blev afholdt i august men der var desværre ikke så mange med fra Isabellavænget i år.

Vi prøver om vi kan få lavet et fodboldhold og et Isabellavænge bord til næste år.

 

Fællesområder

De lamper der ikke virker, er meldt til Odense Kommune af Berit og Per. Der sker forhåbentlig snart noget.

Rune sender opgørelse af revner til fjernvarme Fyn /Odense kommune så de kan tage sig af det.

Det blev besluttet at vængedag afholdes til foråret. Bålsted skal flyttes og bordbænkesæt skal males.

Steen disinficerer 1 måned inden.

Dato aftales på første møde i 2019.

 

Hjemmeside

Rune aftaler dato med Ole omkring hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmerne sender billeder af dem selv til Rune så de kan opdateres på hjemmesiden.

Hvis der er nogen der ligger inde med billeder der viser vores gode vænge så kan de sende dem til Rune.

Referat fra generalforsamlingen lægges op på hjemmesiden.

 

Økonomi

Foreningens økonomi er stadig fin.

 

Eventuelt

Yousee leverer meget ringe kvalitet i øjeblikket herude. Der er mange udfald på nettet. Der er mange der laver fejlmeldinger, men alligevel siger de at der ikke er andre der har problemer.

Der var snak om en anden leverandør kunne overtales til at levere et mere stabilt net herude.

 

Næste møde

9. november 2018 kl. 19.00 hos Rune (Julemøde).

Referat bestyrelsesmøde 29. maj 2018.

Tilstede: Per, Berit, Steen, Tina, Rune (Ref).

Siden sidst.

Der har været koordinering i festudvalget.

 

Vej

Bestyrelsen lægger piktogrammet ud d. 5.juni hvis vejret holder. Rune sørger for brænder.

Vejrevner inspiceres samme dag.

Herefter bestilles lapninger m.m.

Tina skriver tekst om ukrudt i vejen, ind i den folder der skal omdeles.

 

Fællesarealet

Rune Køber 2 trellebænke til bålstedet i jem og fix inden på tirsdag. De skal ikke males.

Der er brug for en dag hvor beboerne i Isabellavænget sammen for ordnet fællesarealet.

Det bliver den 5. august kl. 10.00. Aktiviteter:

Bålstedet skal flyttes så fodboldbanen kan rykkes bagud mod øst (Sten i kanten genanvendes, sand tages fra kassen).

Bænkene skal males. Steen giver algespray nu, så kan de slibes og males på dagen. Husk der skal købes maling som det nuværende.

Resterne fra de gamle træmål skal køres væk.

Berit køber 1 kasse øl og en kasse vand til dagen. Der købes pølser og brød som grilles til de fremmødte.

 

Vejfest

Den 16.juni 2018.

Festudvalget melder der er 53 tilmeldte.

Borde og stole skal afhentes på skolen fredag. Tina hører Peter om han kan hjælpe Per. Evt. spørges Michael som har hjulpet med det før.

 

Eventuelt

Rune aftaler møde med Ole nu. Bestyrelsen inviterer Ole til møde når han har haft mulighed for at kigge på det.

 

Næste møde

Tirsdag d. 11/9 kl. 19.30 hos Steen.

Emner: Hjemmeside (Ole inviteres), evaluering vængedag og evaluering vejfest.

Referat bestyrelsesmøde 21. februar 2018.

Tilstede: Per, Berit, Jesper, Tina, Rune (Ref).

Siden sidst.

Sanne ønsker at udtræde af Bestyrelsen. Der var enighed om alle var glade for hendes indsats, men forstod hendes valg.

Torben ønsker at drosle ned i bestyrelsesarbejdet, men vil gerne fortsætte som kasserer. Det er vi glade for han stadig vil.

 

Belysning

Der er blevet udskiftet pærer af Odense Kommune, uden nogen fra bestyrelsen havde nået at melde det til kommunen. God service. Alle lamper virker PT.

 

Vej

Kanten af asfalten ved nr. 3 er i et hak og det ville være nemmere at komme rundt hvis den var afrundet.

Bestyrelsen holder inspektionsdag og undersøger hvad der kan laves og hvad det vil koste at få lavet et hjørne. Herefter bestilles lapninger, piktogram m.m.

 

Fællesarealet

De nye fodboldmål bliver brugt flittigt. Man ønsker at rykke fodboldbanen længere ned i fællesområdet.

Bålstedet skal renoveres. Vi flytter derfor bålstedet nu tættere på vejen, så det kommer over på den anden side af boldbanen. Sten i kanten genanvendes, sand tages fra kassen.

Der skal købes nye siddemøbler til bålstedet. Skal de være nedgravede?

Der arbejdes med en løsning med trætræller (Murerstillads). De kan blive gode bænke. Ca. 300 pr.stk.

 

Generalforsamling

Torben plejer at købe Kaffe, the, øl og vand og slik. Kan han igen i år? Ellers klarer Berit det.

Rune tager kaffekander med.

Tina og Berit står for kager.

Berit henter nøgle.

Rune laver bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen møder kl. 19.00 – Mødet starter kl. 19.30.

 

Vejfest

Datoen er sat til den 16.juni 2018.

Festudvalg vælges på generalforsamlingen.

 

Eventuelt

-

 

Næste møde

Påskemøde (konstituering) d. 6/4-18, kl. 19.00 Hos Per