Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 29. September 2010 hos Per.

Fraværende: Rikke og Rosa.

1. Godkendelse af sidste referat.

Under punkt 5 skulle der stå: Der skal indsættes nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne på vores hjemmeside.

Referat blev godkendt.

2.Vejprojekt.

Kurt Frandsen er i besiddelse af tegninger med vejbump fra landinspektøren, som er dateret januar 2010. Disse tegninger er godkendt af Odense kommune.

Rune kontakter Kurt Frandsen for at få etableret stier og for at få sået græs i området op til Paulinevænget. Kurt bliver også bedt om at finde de fire tildækkede stophaner i kanten af fællesområdet.

Julie, Tina og Torben kontakter de beboere, hvor indkørslerne skal hæves pga slidlaget.Rune undersøger, hvordan vejafslutningen skal laves ved nr. 33 og 42. Når slidlaget er lavet, vil vi kontakte Finn Thomsen vedrørende gadelamper, fortov og gadenummerskilte.

3.Bakker på fællesområde.

Bestyrelsen besluttede, at bakkerne skal tilrettes og
renses for ukrudt, samt tilsås med græs. Julie indkalder
alle beboere til fællesområdedag,
søndag den 10. Oktober kl. 10:10.

4.Kontingentbetaling.

Status på kontingentindbetalinger er at 2 grundejere overhovedet intet har betalt, og en grundejer mangler at betale for 2010. Disse kontingenter forventes snart indbetalt. Grund nr. 36 er solgt med overtagelse 1. Februar 2011.

5.Bankskifte.

Vi forbliver i Danske Bank, da alle andre banker har lignende gebyrer for konto nr. 2. Der blev foreslået at oprette konti i to forskellige banker. Dette undersøges på et senere tidspunkt.

6.Snerydning.

Per sørger for snerydning og saltning af fortov. Per hjemtager tilbud på snerydning og grusning af vejen.

7.Næste møde.

Julemødet afholdes hos Torben, torsdag, den 25. November kl. 19:30. Dagsorden til dette møde er oplæg til velkomstfolder, samt fastlæggelse af ny mødedato i januar.

8.Eventuelt.

Pære i gadelampen ved nr. 27 skal nu skiftes for tredje gang. Julie undersøger, om der er mulighed for at få målt spændingen på gadebelysningen uden for store omkostninger. Derefter besluttes, om vi skal kræve ny gennemgang af belysningen af Finn Thomsen.

Der har været forespørgsel på, at få sten fjernet fra vigeområderne ved siden af vejen. Vi vil på generalforsamlingen bede beboerne om at fjernet disse sten.


Isabellevængets grundejerforenings bestyrelsemøde d. 27. maj hos Tina

Tistede: Rune, Torben, Per og Tina (referent)


bestyrelsen har konstitueret sig

Formand: Rune

Næstformand: Per

Kasser: Torben

Bestyrelsesmedlemmer: Rikke og Julie

Suppleanter: Rosa og Tina


1. Godkendelse af referat:

referatet blev godkendt


  2. Nyt fra FinJet, vejbelægning mm.:

  Rune har talt med Finn Thomsen. Han lovede at tage fat i Kurt Frandsen i morgen ang. påbegyndelse af vejprojektet.

3. Status på kontingent, ny bankforbindelse mm.:

Der er blevet indbetalt kontingent fra 24 husstande ud af 38. Betalingsfristen er overskredet. Vi vedtog at dem der ikke har betalt skal have en påmindelse og hvis der indbetales efter 1/7 2010 pålægges gebyr. Torben skriver påmindelserne.


Vi har Danske Bank. Vi får ingen renter på kontoen selvom der står mange penge på og det koster 25 kr pr. måned at have en foreningskonto. Torben ringer til Alm. Brand Bank. Hvis de ikke kan tilbyde bedre vilkår skifter vi ikke bank.

4. Vejfest:

20 husstande har betalt til vejfesten. 45 voksne og 19 børn

Der er indkøbt et telt til vejfesten


5. Nye billeder til hjemmesiden:

der kommer nye billeder p hjemmesiden ved lejlighed


6. Evt.:

Næste møde: 30. juni hos Rikke


Tilstede: Rikke, Rune, Torben, Per, Tina og Rosa

 • Der er ikke skabt kontakt til Finn Thomsen (FinJet a/s), trods forsøg på både pr. mail og tlf. Rune forsætter med at kontakte ham. Der prøves igennem Jan Mortensen. Kantstenene er markeret med grøn (FinJet) og blå farve (Grundejer forening), det der ikke er markeret, bliver ikke betalt!

Når aftaler på plads laver vi et brev til alle grundejere omkring vejbelægnings dato, fjernelser af midlertidig opkørsler etc.

Alle har betalt for opkørsler.

 • Julie skal forsat sørge for at fremsende billeder til dokumentation for FinJet.
 • Torben følger op på kontingent skyldnere. Nyt brev, ny frist, rykker gebyr.
 • Torben sørger for at betale de 500 kr. til Morten
 • Torben undersøger mulighederne for at få Sydbank, som ny bankforbindelse.
 • Per sender referat fra general forsamlingen og indbetalings informationer ud til alle grundejere, med indbetaling inden 15/5

EVT

 • Forslag: at foreningen selv finder en der vil står for vedligeholdelse af fællesarealer og køber maskineri til dette. Denne mulighed og andre muligheder (bl.a. Lars havemand) tager vi stilling til når fællesarealerne er etableret, og tager det op på generalforsamling. Det handler både om græsslåning, fjernelse af skrald og ukrudt

Næste mødes: Torsdag den 27. maj. hos Tina

Dagsorden til næste møde

 1. Godkendelse af referat
 2. Nyt fra FinJet, vejbelægning mm
 3. Status på kontingent, ny bankforbindelse
 4. Vejfest
 5. Nye billeder til hjemmeside.
 6. Evt.