Standardside

Møde i Grundejerforeningen d. 19. januar 2016 hos Sanne

Deltagere: Tina, Rune, Torben, Per & Sanne. Afbud Henrik.

1) Godkendelse af referat - sidste møde var juleafslutning, derfor ingen referat.

2) Hjemmesiden - der er ikke blevet lagt noget ud længe.
Per tidligere taget sig af det. Sanne overtager. Hvis ønsker om noget lagt på siden send mail til sanne.hedegaard@gmail.com.

3) Buket bestilt og sendt til Eleiza som aftalt på sidste møde.

4) Fartdæmpende foranstaltninger - Rune forventer at kunne fremlægge en pris på et termoplastisk billede af legende børn til generalforsamlingen. Den forventes lagt på vejen efter færdigbyggede huse på nr. 1 + 3.

5) Generalforsamling.
Generalforsamling d. 14. marts kl 19:30. Julie har booket Aulaen.
Regnskab gennemgåes.
Per lægger det op på Facebook.
Tina og Julie bager en kage.
Rune tager kaffekander og Tina tager tekander med.
Torben indkøber øl, vand, kaffe, the, krus etc.
Per laver indbydelse og putter i postkasser.
Der sendes indbydelse til nr. 1, 3 og 27

6) Vejfest afholdes i år lørdag d. 3. september.
Afholdes igen i år hos Per. Tak :)
Festudvalget fastsættes til generalforsamlingen.

Næste møde er hos Rune d. 8. april kl 19.00