Isabellavænget
Numrene referere til GRUND-numre. Altså IKKE husnummer.